powerlaser

Fysiurgisk Massage

Behandling og forebyggelse

Lægeeksamineret Fysiurgisk- og sports Massør

Fysiurgisk Massage – dybdegående behandlende massage

Fysiurgisk massage er en dybdegående klinisk massageform baseret på en bred anatomisk viden om såvel musklernes opbygning, udspring og hæftninger.

 

Behandling og forebyggelse

Fysiurgisk massage øger blodomløbet, der optimerer tilførslen af blod og dermed næring til cellerne. Nerve- og lymfesystemet stimuleres. Stofskiftet i cellerne i musklen forbedres, og fjerner effektivt affaldsstoffer som ophobet sig i vævet som hårde knuder, der kaldes myoser. Fysiurgisk massage virker smertelindrende, da kroppen endorfiner (kroppens morfin) øges under behandlingen, og restitutionstiden efter sportsskader forkortes.

Fysiurgisk massage er særdeles effektivt til behandling af specifikke livsstilsrelaterede problemer som spændingsrelateret hovedpine musearm, iskiassmerter og golfalbue og behandling af muskelspændinger/-skader, der enten er opstået ved længere tids statiske arbejdsbelastning, dårligt psykisk arbejdsmiljø, idrætskader eller som velvære, hvor fysiurgisk massage forebygger muskelspændinger.

Fysiurgisk massage er særligt effektivt ved

   • Hovedpine
   • Infiltrationer (myoser)
   • Muskelspændinger 
   • Rygsmerter 
   • Skader
   • Stress

Fysiurgisk massage kan anvendes til såvel behandling, forebyggelse eller som ren afslapning

Myoser

Muskelspændinger over længere tid (eks. statisk arbejde, stillesiddende eller dårlige arbejde med ensartede bevægelser), giver myoser. Myoser er indkapslede muskelspændinger med dårligt blodomløb.

Når muskler spændes, bliver muskelfibrene tykke og lukker delvis for blodgennemstrømningen, og der ophobes affaldsstoffer. Musklen kommer til at mangle ilt, hvilket er en forudsætning for, at den kan slippe spændingen igen. Det er som en ond cirkel, da muskelspændinger giver smerter, der bevirker man spænder yderligere.

 

Arbejdsbelastning og dårligt psykisk arbejdsmiljø

Langvarige muskelsmerter og myoser i eksempelvis nakke og skuldre ses hyppigere hos personer, som haft følgende arbejdsbelastninger over længere tid.

 • Ensidigt gentaget arbejde.
 • Gentagne hurtige eller kraftfulde løft af armene.
 • Fastlåst arbejdsstilling og stillestående arbejde.
 • Psykisk stresset arbejdssituation, manglende indflydelse på arbejdet eller på anden måde dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Fysiurgisk massage øger blodomløbet og fjerner affaldsstofferne så muskelspændinger og myoser forsvinder.

 

Idrætsskader

Formålet med massage i forbindelse med idrætsskader er, at minimere dannelsen af arvæv, når skaden er sket, således helingsprocessen fremmes.

Jo hurtigere skaden heler, jo bedre er muligheden for, at musklen får sin normale funktion igen. Ubehandlede skader øger risikoen for kroniske besvær og evt. smerter og gentagne skader.

Fysiurgisk massage, som forebyggelse af idrætsskader, fremmer blodomløbet i musklen og hjælper musklen til at forblive strakt ud i sin normale længde.

 

Stress

Vi kender alle til en stresset periode, hvor vi har alt for mange ting om ørerne. Når kroppen gør opmærksom på stress, viser det sig ofte ved muskelspændinger, myoser, hovedpine, overfladisk vejrtrækning, uro i kroppen, mavesmerter, søvnbesvær eller træthed – nogen får enkelte af symptomerne, andre alle eller flere af symptomerne

Fysiurgisk massage påvirker både muskulaturen, hvor blodomløb og fjernelse af affaldsstoffer bedre betingelserne for musklerne og fjerner muskelspændinger og myoser samt stimulerer nerve- og lymfesystemet.

PowerLaser – Accellereret heling

En af forudsætningerne for et godt liv er en velfungerende krop, hvor cellerne har et tilstrækkeligt energiniveau til at drive de biokemiske processer. I cellerne vil den primære energikilde til at drive de biokemiske processer komme fra molekylet ATP.  

I en krop, der er under heling, er der stor efterspørgsel efter ATP. Denne mangeltilstand er et fælles kendetegn for mange skader.

Hurtigere heling

Terapeutisk laserlys som PowerLaseren, kaldes også biostimulering, skaber et øget energiniveau i de beskadigede celler og dette accelerer reparationsprocessen, og reducerer helingstiden – typisk fra uger til dage.

Akutte skader og irriteret væv

PowerLaser behandling kan anvendes alt fra akutte skader som fibersprængninger, forstuvning, og blå mærker til overbelastningsskader, hvor inflammation er hovedårsagen til problemet, og vævet er irriteret.

PowerLaseren er tillige et rigtig godt supplement, til steder, hvor det ikke er muligt at komme ind med manuelle massageteknikker.

Powerlaser

PowerLaser Pro 1500 er en laser til terapeutisk brug.

 • Gigtsmerter
 • Muskelsmerter
 • Inflammation
 • Sårheling
 • Tennisalbue
Resultater og viden om laserterapi
Resultater af laserterapi

– TIDEN

Helingstiden for akutte skader reduceres med op til 75%. Virusangreb og bakterieinfektioner bekæmpes hurtigt og effektivt. Følgende er typiske eksempler fra det virkelige liv:

 • Forstuvning heler fuldstændig op på 6-8 dage
 • Forkølelsessår forsvinder på 2-3 dage
 • Gigtsmerter lindres betydelig
 • Musearm kureres på 4-5 behandlinger
 • Skinnebenssår heler op på 2-3 uger
 • Tennisalbue kureres på 4-5 behandlinger

Effekten af laserterapi kan forekomme mirakuløs, men det er vigtigt at understrege, at det er kroppens eget reparationssystem – i form af vores celler – der udfører arbejdet. Laseren tilfører blot ekstra energi, så helingsprocessen går langt hurtigere.

Hvad er laserterapi

– ENERGI

Laserterapi er koncentreret energi til den naturlig heling. Laserlyset trænger dybt in i vævet,  helt ind til den enkelte celle. Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlig reparationsmekanismer.

Helingsprocessen forstærkes og immunforsvaret styrkes. Laserterapi understøtter kroppens egne funktioner og får dem til at ske langt hurtigere.

 

Hvor tit skal man behandles?

– INDIVIDUELT

Det er helt individuelt og afhænger af problemets karakter, om det er en akut opstået skade eller en langvarig overbelastningsskade. Typisk 1-5 behandlinger over 2-3 uger.

 

Gør det ondt?

– SMERTEFRIT

Selve laserterapien er smertefri og kan i nogle tilfælde opleves, som en svag prikken eller snurren. Laserbehandling tager 10-20 min. og kombineres ofte med en anden behandling.

 

Er der ingen bivirkninger?

– INGEN BIVIRKNINGER

Der kan højst være tale om behandlingsreaktioner i form af en øges irritation, uro og murren i det behandlede område. Dette er ganske normalt og aftager i løbet af 12-24 timer.

Hvem skal ikke bruge laserterapi?

For gravide, epileptikere samt hjerte og cancerpatienter er der visse områder, der ikke bør behandles. Hvis du tilhører en af disse grupper, så gør opmærksom på det inden behandlingen påbegyndes. Spørg din læge, hvis du er i tvivl.

 

Hvad er laser?

Laser er en speciel form for forstærket lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret. Laser er meget rent lys med evnen til at trænge dybt ind i vævet. Laserlyset stimulerer den enkelte celle, akkurat ligesom sollyset giver energi til planter via fotosyntese.

 

Er laser ikke farligt ?

Det kommer an på styrken. Laser anvendes i mange forskellige styrker og anvendes lige fra at skære i stålplader til at læse CD i CD-afspiller. Laser anvendes også til kirurgi og til laser-pointers.

Terapeutiske lasere ligger i styrken lige under de kirurgiske lasere. På grund af strålens spredning er der ingen risiko for skader – hverken på øjnene eller på væv. Virkningen er udelukkende positiv og stimulerende på kroppens reparationsmekanismer.

 

Hvad med cancer?

Alle kendte undersøgelser peger på, at cancerceller er upåvirkelige for laserlys. For en sikkerhedsskyld tilråder vi dog forsigtighed ved en konstateret cancer.

 

Du kan finde mere om laser og laserterapi på www.powermediclasers.com, hvor der også er links til den seneste forskning på området.

Vi glæder os til at se dig

Klinik Skin Rehab

KLINIKKEN
Klinik Skin Rehab
Rådhusvej 8
2920 Charlottenlund
Tlf. +45 31 77 70 20
www.skinrehab.dk
CVR 42 93 60 73